logo-goed-met-ideal-png.png

Wij geven, overeenkomstig de erkende regels van de techniek een fabrieksgarantie van 1 jaar op dit product tegen gebreken in het materiaal of bij de fabricage.

budgetgaragedeuren.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen t.o.v. de getoonde foto`s.

1. Handelsonderneming van Buren / budgetgaragedeuren.nl verleent u 1 jaar fabrieksgarantie op motor en draaienden delen te rekenen vanaf de datum van aflevering resp. factuurdatum.
2. Gebreken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden meegedeeld. Betreffende onderdelen dienen naar ons te worden toegezonden. Na beoordeling worden deze, indien zij daarvoor in aanmerking komen, onder garantie vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten voor demontage en montage en verzendkosten.
3. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of vernieuwen van defecte onderdelen.
4. De garantie omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten en alle andere elektrische toevoegingen.
5. De garantieverplichtingen Handelsonderneming van Buren / budgetgaragedeuren.nl  geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst in welke vorm dan ook.
6. We behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in de in documentatie vermelde producttechnische informatie en andere gegevens.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten voor demontage en montage en verzendkosten en eventuele andere kosten voorkomend uit garantie aanvragen.

De garantie vervalt in geval van:

Gebreken, die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage, gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden, foutieve ingebruikname, foutief of slordig gebruik, onvakkundig gebruik, invloeden van buitenaf, gebreken die worden veroorzaakt, omdat er niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift is gewerkt of wanneer originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.
Gebreken die zonder onze voorafgaande toestemming door besteller of door wijzigingen of reparaties van derden worden veroorzaakt.
Afwijkingen in kleurechtheid bij coatings. Geleverde onderdelen die door de aard van hun materiaal of het gebruik ervan onderhevig zijn aan een verhoogde normale slijtage, bijvoorbeeld afdichtingen en kunststoflagers.
Garagedeurpanelen zijn kwetsbaar voor transport- en montageschade. Daarom geldt er een uitzondering voor beschadigingen aan de garagedeurpanelen. De klant staat het vrij de panelen te inspecteren op beschadigingen bij afhalen of bezorgen. Schades aan de panelen die daarna worden geconstateerd vallen niet onder de garantie. De garantie op mechanische delen en de motor blijft natuurlijk onverminderd van toepassing gedurende onze garantie periode.

Zie voor uitgebreide garantie regeling ook onze algemene voorwaarden